Telekomunikazio Instalazioak

Iraupena

2.000 ordu

Familia

Elektrizitatea eta Elektronika

Hizkuntza

A: Gaztelania

Maila

2. Erdi maila

LP

Lantokiko prestakuntza: 360 ordu

Ziklo honen aukerak:

Prestakuntza plana
Zer ikasiko dut?
Eta ondoren, zer?
Ikasten jarraitu

 

1. Ikasturtea

Elektronika aplikatua. (231h)
Mikroinformatika tresneria. (165h)
Datu sareen eta telefonia sistemen azpiegiturak. (165h)
Oinarrizko instalazio elektrikoak. (264h)
Irrati komunikazioen instalazioak. (132h)
Ingeles teknikoa. (33h)

2. Ikasturtea

Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazio azpiegitura komunak. (105h)
Instalazio domotikoak. (126h)
Megafoniako eta sonorizazioko instalazioak. (105h)
Telebistako zirkuitu itxia eta segurtasun elektronikoa. (126h)
Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105h)
Enpresa eta ekimen sortzailea. (63h)
Lantokiko prestakuntza. (380h)

  • Dokumentazio, eskema eta planoak interpretatzen. Instalazio elektriko eta elektroniko ezberdinak muntatzen eta mantentzen.
  • Ezaugarri teknikotan oinarriturik, material, ekipo eta elementu ezberdinak hautatzen. Aurrekontuak egiten.
  • Matxuren diagnosia eta konponketa. Elementu akatsdunak ordezkatzen, ekipoak doitzen…
  • Ordenagailuetan programak instalatzen, diagnosiak egiten…
  • Enpresa txiki bat sortzeko eta kudeatzeko negozio aukerak ezagutzen.

Honako lanpostu hauetan egin dezakezu lan:

  • Eraikinetako Telekomunikazio azpiegituren instalatzailea (antenak, telebista,telefonia, bideo atezainak, bideozaintza…).
  • Ordenagailu eta sare informatikoak instalatzeko eta mantentzeko teknikaria.
  • Megafonia, domotika eta segurtasun sistemak muntatzeko eta mantentzeko
    teknikaria.

Lanbide espezializazioko ikastaroak.

Goi mailako Lanbide Heziketako ziklo bat.

Erdi mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren arabera lanbide moduluen baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.

Batxilergoa, edozein modalitatetan.