Instalazio Elektriko eta Automatikoak

Iraupena

2.000 ordu

Familia

Elektrizitatea eta Elektronika

Hizkuntza

A, B, D

A: gaztelania / D: euskara /B: gaztelaniaz, euskarazko moduluren batekin.

Mailka

2. Erdi Maila

LP

Lantokiko prestakuntza: 360 ordu

Ziklo honen aukerak:

Prestakuntza plana
Zer ikasiko dut?
Eta ondoren, zer?
Ikasten jarraitu
1. Ikasturtea

Industria-automatismoak. (264h)
Elektronika. (132h)
Elektroteknia. (198h)
Barneko instalazio elektrikoak. (297h)
Eguzki instalazio fotovoltaikoak. (66h)
Ingeles teknikoa. (33h)

2. Ikasturtea

Banaketa instalazioak. (105h)
Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazio azpiegitura komunak. (105h)
Instalazio domotikoak. (126h)
Makina elektrikoak. (126h)
Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105h)
Enpresa eta ekimen sortzailea. (63h)
Lantokiko prestakuntza. (380h)

  • Dokumentazioa, eskemak eta planoak interpretatzen instalazio elektrikoak muntatzeko eta/edo mantentzeko.
  • Instalazio elektrikoak egiten eta mantentzen, bai etxebizitzen eta eraikinen barne instalazioak, bai industriakoak.
  • Elementuak, materialak, ekipoak ezaugarri teknikoengatik hautatzen eta aurrekontuak egiten.
  • Matxurak aurkitzen eta konpontzen, elementu akastunak ordezten, ekipoak doitzen, etab.
  • Enpresa txiki bat sortzeko eta kudeatzeko negozio aukerak ezagutzen.

Batez ere enpresa txiki edo ertainetan, zeregin hauek eginez:

  • Instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko teknikaria, bai etxebizitzen barne instalazioak, bai behe tentsioko beste edozein.
  • Telekomunikazio azpiegituren instalatzailea eraikinetan (antenak, telebista, telefonia, bideo atezainak, bideozaintza…).
  • Makina elektrikoak eta motorrak muntatzeko, mantentzeko eta konpontzeko teknikaria.
  • Megafonia, domotika eta segurtasun sistemak muntatzeko eta mantentzeko teknikaria
  • Eguzki instalazioak muntatzeko eta mantentzeko teknikaria.

Lanbide espezializazioko ikastaroak.

Goi mailako Lanbide Heziketako ziklo bat.

Erdi mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren arabera lanbide moduluen baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.

Batxilergoa, edozein modalitatetan.