Natura-inguruneko eta astialdiko gidari-teknikaria

Iraupena

2.000 ordu

Familia

Gorputz- eta kirol-jarduerak

Hizkuntza

Euskara

Maila

3. Erdiko maila

FCT

Lantokiko prestakuntza: 360 ordu. Europako enpresak praktikak egiteko aukera

Ziklo honen aukerak:

Prestakuntza plana
Zer ikasiko dut?
Eta ondoren, zer?
Ikasten jarraitu
1. Ikasturtea

Ekitazio-teknikak

Zaldi-ibilbideetako gida

Taldeei arreta ematea

Ibilbideak antolatzea

Behe eta erdi mailako mendietako gidaritza

Bizikleta-gidaritza

Aisialdiko teknikak

Igeriketa-teknikak

Ingeles teknikoa

2. Ikasturtea

Sorospena natura-ingurunean

Uretako gidaritza natura-inguruneetan

Maniobrak sokekin

Laneko prestakuntza eta orientabidea

Enpresa eta ekimen sortzailea

Lantokiko prestakuntza (LPK-praktikak)

 • Natura-ingurunetan taldeekin egiteko kirol-jarduera fisiko gidatuak diseinatzea, eta parte-hartzaileen ezaugarriak, egindako aurrerapena eta jarduera egingo den ingurua balioestea.
 • Natura-ingurunetan taldeekin egiteko kirol-jarduera fisiko gidatuak antolatzea, eta jarduerak egiteko beharrezkoak diren izapideak egitea eta baliabideak ziurtatzea.
 • Jarduera egiteko beharrezkoak diren materialen eta ekipoen mantentze-lanak egitea, teknika egokienak erabilita eta ezarrita dauden protokoloei jarraituta.
 • Kultura- eta aisialdiko jarduerak dinamizatzea eta partaideak parte hartzera animatzea, eta horretarako, parte-hartzaileen ezaugarrietara egokitzea eta segurtasun eta arriskuen prebentzioko oinarrizko neurriak betetzea.
 • Taldeak behe- eta erdi-mailako mendietako ibilbideetan barrena gidatzea, jardueraren dinamikara eta partaide-taldearen dinamikara egokituta.
 • Taldeak zailtasun txikiko haitzulo eta erreka-zuloetan barrena gidatzea, beharrezkoak diren aurreratze- eta segurtasun-teknikak erabilita.
 • Taldeak bizikleta-ibilbideetan barrena gidatzea, jardueraren eta partaide-taldearen dinamikara egokituta.
 • Taldeak zaldi-ibilbideetan barrena gidatzea, jardueraren eta partaide-taldearen dinamikara egokituta.
 • Uretan ibiltzen jakitea eta igeriketa-estiloak menderatzea.
 • Taldeak idatzagiria izatetik salbuetsita dauden aisiako ontzietan ur-ingurune naturaletan barrena gidatzea, jardueraren eta partaide-taldearen dinamikara egokituta.
 • Erabiltzaileak aisiako eta abenturako instalazioetan barrena gidatzea, eta segurtasun-baldintzen berri ematea, jarduerak nola egiten dituzten kontrolatzea eta izan daitezkeen gertakizunak konpontzea.

Honako lanpostu hauetan egin dezakezu lan:

 • Zaldi-ibilbideak diseinatzea gehienez ere erdi-mailako mendietaraino eta bizikleta-ibilbideak diseinatzea gehienez ere erdi-mailako mendietaraino.
 • Natura-ingurunetan, gorputz-, kirol- eta jolas-jarduera gidatuak diseinatzea eta antolatzea.
 • Bizikletaz egiteko ibilbide eta ekitaldietako eta zaldi-ibilbide eta -ekitaldietako prebentzioko eta segurtasuneko arduraduna.
 • Behe- eta erdi-mendiko mendi-ibilietako jardueretako gidaritza, behe- eta erdi-mendiko zeharkaldia, eta nordiko motako ibilbide elurtuak elur-erraketekin.
 • Zailtasun gutxiko erreka-zuloetako gidaritza.
 • Zailtasun gutxiko espeleologiako gidaritza.
 • Mendiko bizikletaz egiteko ibilbideetan zeharreko gidaritza.
 • Zikloturismoko ibilbideetan zeharreko gidaritza.
 • Zaldiz egiteko ibilbideetako gidaritza.
 • Idatzagiria izatetik salbuetsita dauden aisiako ontzietan uretan barrena egiteko ibilbideen gidaritza.
 • Kanpamentuetako, gazte-aterpeetako, udalekuetako, baserri-eskoletako eta natura-gela eta -eskoletako begiralea.
 • Eskola-eremuko jardueretako begiralea.
 • Aisia- eta abentura-instalazioetako begiralea.
 • Soroslea.
 • Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.