Automatizazioa eta Robotika Industriala

Iraupena

2.000 ordu

Familia

Elektrizitatea eta elektronika

Hizkuntza

A, B, D

A: gaztelania / D: euskara / B: gaztelaniaz, euskarazko moduluren batekin.

Maila

3. Goi Maila

LP

Lantokiko prestakuntza: 360 ordu. Europako enpresetan praktikak egiteko

Ziklo honen aukerak:

Prestakuntza plana
Zer ikasiko dut?
Eta ondoren, zer?
Ikasten jarraitu
1. Ikasturtea
Sistema elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak. (165h)
Sistema sekuentzial programagarriak. (165h)
Neurketa eta erregulazio sistemak. (165h)
Potentzia sistemak. (198h)
Dokumentazio teknikoa. (99h)
Industria informatika. (99h)
Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99h)
2. Ikasturtea
Sistema programagarri aurreratuak. (120h)
Robotika industriala. (100h)
Komunikazio industriala. (140h)
Automatizazio industrialeko sistemen integrazioa. (140h)
Automatizazioko eta robotika industrialeko proiektua. (50h)
Ingeles teknikoa. (40h)
Enpresa eta ekimen sortzailea. (60h)
Lantokiko prestakuntza. (360h)
 • Proiektuen analisia eta ondorengo garapena egiteko dokumentazio teknikoa interpretatzen.
 • Instalazio eta sistema automatikoak konfiguratzen.
 • Sistema automatikoak eta robotizatuak kontrolatzeko
  programak egitea, programazio-lengoaia normalizatuak erabilita
 • Ordenagailuz lagundutako diseinuko tresna grafikoak erabiltzen, instalazioen eta sistema automatikoen planoak eta eskemak egiteko.
 • Instalazio automatikoak diseinatu, muntatu eta mantentzen, bai eta matxurak diagnostikatu eta konpontzen, elementu akastunak ordezten, ekipoak doitzen, etab. ere.
 • Lidergo, motibazio, gainbegiratze eta komunikazio teknikak garatzen talde laneko testuinguruetan, antolamendua eta koordinazioa errazteko.

Honako lanpostu hauetan egin dezakezu lan:

Industria sistema automatikoekin lotutako enpresetan, automatizazio industrialeko sistemen diseinu, muntaia eta mantentze arloetan, honako zeregin hauek eginez:

 • Automatizazio industrialeko sistemak gainbegiratzeko edo muntatzeko taldeko burua.
 • Gailu, koadro eta ekipo elektrikoen egiaztatzailea.
 • Automatizazio industrialeko sistemen mantentze lanak antolatzeko teknikaria.
 • Automatizazio industrialeko sistemak abian jartzeko teknikaria. – Automatizazio industrialeko kontrol sistemen proiektugilea.
 • Industria roboten programatzailea/kontrolatzailea.
 • Kontrol elektrikoko sistemen diseinuko teknikaria.

Lanbide espezializazioko ikastaroak.

Goi mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.

Unibertsitateko irakaskuntzak, baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.