Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

Iraupena

2.000 ordu

Familia

Fabrikazio Mekanikoa

Hizkuntza

A, B, D

A: gaztelania / D: euskara / B: gaztelaniaz, euskarazko moduluren batekin.

Maila

3. Goi Maila

LP

Lantokiko prestakuntza: 360 ordu

Ziklo honen aukerak:

Prestakuntza plana
Zer ikasiko dut?
Eta ondoren, zer?
Ikasten jarraitu
1. Ikasturtea
Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa. (198h)
Produktu mekanikoen diseinua. (297h)
Fabrikazioaren automatizazioa. (198h)
Fabrikazio mekanikoko teknikak. (198h)
Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99h)
2. Ikasturtea
Txapa prozesatzeko eta estanpatzeko tresnen diseinua. (240h)
Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua. (140h)
Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua. (120h)
Produktu mekanikoen diseinu proiektua. (50h)
Ingeles teknikoa. (40h)
Enpresa eta ekimen sortzailea. (60h)
Lantokiko prestakuntza. (360h)
 • CAD teknikak aplikatzen multzoko eta fabrikazioko planoak egiteko.
 • Marrazketa teknikak aplikatzen planoak egiteko.
 • Produktuak diseinatzeko dimentsionatze kalkuluak egiten.
 • Fabrikazio mekanikoko sistemen funtzionamendu ezaugarriak zehazten.
 • Moldeak definitzen.
 • Tresna informatikoak erabiltzen dokumentazio teknikoa antolatzeko.

Honako lanpostu hauetan egin dezakezu lan:

 • Delineatzaile proiektugilea.
 • Produktuen garapeneko teknikaria.
 • Matrizeen garapeneko teknikaria.
 • Tresnen garapeneko teknikaria.
 • Moldeen garapeneko teknikaria.
 • Produktuen eta moldeen garapeneko teknikaria.

Lanbide espezializazioko ikastaroak.

Goi mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.

Unibertsitateko irakaskuntzak, baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.