Argitalpen Inprimatuen eta Multimedia Argitalpenen Diseinua eta Edizioa

Iraupena

2.000 ordu

Familia

Arte Grafikoak

Hizkuntza

A, B, D

A: gaztelania / D: euskara / B: gaztelaniaz, euskarazko moduluren batekin.

Maila

3. Goi Maila

LP

Lantokiko prestakuntza: 360 ordu. Europako enpresetan praktikak egiteko

Ziklo honen aukerak:

Prestakuntza plana
Zer ikasiko dut?
Eta ondoren, zer?
Ikasten jarraitu
1. Ikasturtea
Produkzio grafikoko materialak. (165h)
Aurreinprimaketa digitaleko prozesuak antolatzea. (297h)
Produktu grafikoak diseinatzea. (330h)
Produktu grafikoak merkaturatzea eta bezeroei arreta ematea. (99h)
Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99h)
2. Ikasturtea
Argitalpen produkzioa. (100h)
Ontzien eta bilgarrien egiturazko diseinua. (60h)
Multimedia argitalpen proiektuak diseinatzea eta planifikatzea. (100h)
Multimedia argitalpen produktuak garatzea eta argitaratzea. (140h)
Argitalpen inprimatuak eta multimedia argitalpenak diseinatzeko eta editatzeko proiektua. (50h)
Ingeles teknikoa. (40h)
Edizio prozesuetako produkzioa kudeatzea. (100h)
Enpresa eta ekimen sortzailea. (60h)
Lantokiko prestakuntza. (360h)

Argitalpen Inprimatuen eta Multimedia-Argitalpenen Diseinua eta Edizioa titulazio osoarekin, titulazio bikoitza lor dezakezu, Produkzio Grafikoaren Diseinua eta Kudeaketa 2. maila bakarrik eginez

  • Prozesu grafikoetan behar diren materialak zehazten.
  • Aurreinprimaketako prozesuak eta baliabideak kudeatzen.
  • Teknikoki erreproduzitu daitezkeen proiektuak eta diseinuak sortzen.
  • Bezeroarentzako arreta zerbitzua eta produktu grafikoen merkaturatzea kudeatzen.
  • Kalitatea kudeatzen edizio prozesuan, produkzioa planifikatuta.
  • Erreproduzitu daitezkeen ontziak eta enbalajeak proiektatzen, prozesu grafikoen bidez.
  • Multimedia argitalpen proiektuen diseinua eta plangintza definitzen.

Honako hauetan egin dezakezu lan:

Argitaletxeetan, multimedia argitalpenen enpresetan, arte grafikoen enpresetan, zerbitzu grafikoen enpresa integraletan eta komunikazio eta publizitate enpresetan;

“Packaginga” (ontziak eta enbalajeak) egiten duten enpresetan, ontzien eta enbalajeen egiturazko diseinu atalak badituzte.

  • Lanbide espezializazioko ikastaroak.
  • Goi mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.
  • Unibertsitateko irakaskuntzak, baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.