Gizarte eta Kirol Animazioa eta Irakaskuntza

Iraupena

2.000 ordu

Familia

Jarduera Fisikoak eta Kirolak

Hizkuntza

Euskara

Maila

3. Goi Maila

FCT

Lantokiko prestakuntza: 360 ordu.

Ziklo honen aukerak:

Prestakuntza plana:
Zer ikasiko dut?
Eta ondoren, zer?
Ikasten jarraitu
1. Ikasturtea

Talde dinamizazioa. (99h)

Egoera fisikoa baloratzea eta istripuetan esku hartzea. (198h)

Animazio turistikoko jolasak eta jolas jarduera fisikoak. (99h)

Banakako kirol jarduera fisikoak. (231h)

Taldeko kirol jarduera fisikoak. (165h)

Tresna bidezko kirol jarduera fisikoak. (160h)

Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99h)

2. Ikasturtea

Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak. (140h)

Gizarte eta kirol animazioa planifikatzea. (40h)

Gizarte inklusiorako kirol jarduera fisikoak. (160h)

Kirol jarduera fisikoak irakasteko metodologia. (99h)

Gizarte eta kirol irakaskuntzako eta animazioko proiektua. (50h)

Ingeles teknikoa. (40h)

Enpresa eta ekimen sortzailea. (60h)

Lantokiko prestakuntza. (360h)

 • Gizarte eta kirol animazioko proiektuak ebaluatzeko plana garatzen.
 • Proiektuaren abiaraztea kudeatzen.
 • Gizarte eta kirol animazioko programetan parte hartzen duten pertsonen egoera fisikoa, gaitasun motorra eta motibazioak ebaluatzen.
 • Banakako, taldeko eta tresna bidezko kirol jarduera fisikoen eta jolasen irakaskuntza programatzen.
 • Gizarte eta kirol arloko inklusio jarduerak programatzen.
 • Jolasa programatzen jarduera fisikoen eta jolasen bidez.
 • Kirol jarduera fisikoak eta jolasak irakasteko saioetako ariketak eta zereginak mota guztietako parte hartzaileentzat diseinatzen, egokitzen eta sekuentziatzen.
 • Jarduerak egiteko behar diren baliabideak eskura daudela ziurtatzen.
 • Jardueretan zehar istripuak dituzten parte hartzaileei oinarrizko arreta ematen.

Honako lanpostu hauetan egin dezakezu lan:

 • Gizarte animazioaren arloak.
 • Gorputz eta kirol irakaskuntza.
 • Animazio turistikoa eta hezkuntza aisialdiko jarduerak; jarduerak planifikatu, antolatu, dinamizatu eta ebaluatzeaz arduratuta.
 • Kirol arlokoak ez diren lehiaketak eta gorputz eta kirol ekitaldi txikiak antolatzen.
 • Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako lizentziaduna.
 • Maisua (espezialitate guztiak).
 • Diplomaduna: Erizaintza, Fisioterapia, Gizarte Hezkuntza, Lan Harremanak, Gizarte Lana, Turismoa, Terapia Okupazionala, Giza Nutrizioa eta Dietetika, Podologia.