Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren programazioa

Iraupena

2.000 ordu

Familia

Fabrikazio Mekanikoa

Hizkuntza

A, B, D

A: gaztelania / D: euskara / B: gaztelaniaz, euskarazko moduluren batekin.

Maila

3. Goi Maila

LP

Lantokiko prestakuntza: 360 ordu. Europako enpresetan praktikak egiteko

Ziklo honen aukerak:

Ikasturtea
Zer ikasiko dut?
Eta ondoren, zer?
Ikasten jarraitu
1. ikasturtea. Moduluak
Interpretazio grafikoa. (132h)
Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen definizioa. (231h)
Fabrikazio prozesuen gauzatzea. (198h)
Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen babesa. (165h)
Produktuen egiaztapena. (165h)
Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99h)
2. ikasturtea. Moduluak
Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa. (240h)
Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM). (40h)
Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa. (100h)
Produkzioaren programazioa. (120h)
Produktu mekanikoak fabrikatzeko proiektua. (50h)
Ingeles teknikoa. (40h)
Enpresa eta ekimen sortzailea. (60h)
Lantokiko prestakuntza. (360h)
  • Makinak, sistema automatikoak eta horietarako aplikazio informatikoak erabiltzen.
  • Arrazoiketa abstrakturako gaitasuna eskuratzen, prozesu bat sekuentziatzeko, gaitasun espazialaren garapenaz gain./
  • Produkzio sistemak garatzen, kudeatzen eta planifikatzen.
  • Kalitate adierazleak interpretatzen eta egiaztatzen estatistikaren zientziaren bidez

Honako lanpostu hauetan egin dezakezu lan:

  • Ekoizpenaren plangintzako teknikaria, zenbakizko kontroleko eta fabrikazioko makinen programazioa (CAM), fabrikazio sistema automatikoen programazioa (robotak, PLCak manipulatzeko tresnak, eta abar), ekipo pneumatikoak, hidraulikoak eta elektrikoak.
  • Kalitate eta segurtasun planen teknikari kontrolatzailea eta fabrikazio mekanikoaren gainbegiralea.
  • Maila apalagoko beste teknikari batzuen lana antolatzeaz eta zuzentzeaz arduratzen den teknikaria.

Lanbide espezializazioko ikastaroak.

Goi mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.

Unibertsitateko irakaskuntzak, baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.