Gaitasun profesionalak

Lan-Esperientziaren bidez eskuratutako Lanbide-Gaitasunen aitorpena

Lan-esperientziaren edo/eta prestakuntza ez-formalaren bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak aitortzea prozesu bat da, eta, prozesu horren bidez, egiaztapen ofizial bat ematen zaio hautagaiari, bere lanbide-gaitasunak ebaluatu ondoren.

Lanbide-gaitasunak lan-esperientziaren bidez edo prestakuntza-bide ez-formalen bidez ofizialki egiazta daitezke:

  1. Eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduraren deialdien bidez.
  2. Prozedura hau, lanbide-konpetentziak lan-esperientziaren eta/edo prestakuntzaren bidez eskuratu dituzten eta akreditazio ofizialik ez duten pertsona guztiei zuzenduta dago.

Hauek dira ebaluazio- eta egiaztapen-prozeduraren helburuak:

  • Pertsonek dituzten lanbide-gaitasunak ebaluatzea, lan-esperientziaren eta prestakuntzako beste bide ez-formal batzuen bidez eskuratuak, ebaluazioaren baliozkotasuna, fidagarritasuna, objektibotasuna eta zorroztasun teknikoa bermatzen duten prozedura eta metodologia komunen bidez.
  • Konpetentzia profesionalak ofizialki egiaztatzea, Estatu osoan balio dutenak, eta haien balioa nabarmentzea, laneratzea eta lan-merkatuan askatasunez zirkulatzea errazteko, bai eta progresio pertsonala eta profesionala errazteko ere.
  • Pertsonei bizialdi osoko ikaskuntza eta lanbide-kualifikazioa handitzea erraztea, egiaztapen partzial metagarria lortzeko aukerak eskainiz, dagokion lanbide-heziketako titulua edo profesionaltasun-ziurtagiria lortzera bideratutako prestakuntza osatzeko.

CIFP Mendizabala LHIIn prozedura horri buruzko informazioa eskaintzen dugu, interesa duenak jarraitu beharreko urratsak ezagutu ditzan.

Informazio gehiago

Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuan IVAC
edo 945 060678 telefonoan.