Mantentze lan Elektromekanikoak

Iraupena

2.000 ordu

Familia

Instalatze eta mantentze lanak

Hizkuntza

A, B, D

A: gaztelania / D: euskara / B: gaztelaniaz, euskarazko moduluren batekin.

Maila

2. Erdi Maila

LP

Lantokiko prestakuntza: 360 ordu

Ziklo honen aukerak:

Presakuntza plana
Zer ikasiko dut?
Eta ondoren, zer?
Ikasten jarraitu

 

1. Ikasturtea

Fabrikazio teknika (231h)
Elektrizitatea eta automatismo elektrikoak (264h)
Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak. (231h)
Muntaia eta mantentze lan elektriko/elektronikoak. (231h)
Ingeles teknikoa. (33h)

2. Ikasturtea

Lotura eta muntaia teknikak (105h)
Linea automatizatuen muntaia eta mantentze lanak. (168h)
Muntaia eta mantentze lan mekanikoak (189h)
Laneko prestakuntza eta orientabidea. (105h)
Enpresa eta ekimen sortzailea. (63h)
Lantokiko prestakuntza. (380h)

 • Makineria eta ekipo industrialeko piezak eta elementuak muntatzen eta desmuntatzen eta ordezten.
 • Multzo eta azpimultzo mekaniko eta elektromekanikoak mihiztatzen.
 • Makinen sistema osagarriak konektatzen.
 • Makinen elementuen matxurak diagnostikatzen eta konpontzen.
 • Makinak prest jartzen.

Honako lanpostu hauetan egin dezakezu lan:Produkzio linea automatizatuen instalatzaile elektriko-elektronikoa.

 • Produkzio linea automatizatuen mantentzaile elektriko-elektronikoa.
 • Mantentze lanetako mekanikoa.
 • Industria muntatzailea.
 • Linea automatizatuetako mantentzailea
 • Tresneria ondasunetako muntatzailea.
 • Tresneria elektrikoetako muntatzailea.
 • Tresneria elektronikoetako muntatzailea.
 • Automatismo pneumatiko eta hidraulikoetako muntatzailea

Lanbide espezializazioko ikastaroak.

Goi mailako Lanbide Heziketako ziklo bat.

Erdi mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren arabera lanbide moduluen baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin.

Batxilergoa, edozein modalitatetan.