Produkzio Grafikoaren Diseinua eta Kudeaketa

Iraupena

3.000 ordu

Familia

Arte Grafikoak

Hizkuntza

A: Gaztelania

Nivel

3. Goi Maila. Titulazio bikoitza 3 urtetan.

LP

Lantokiko prestakuntza: 360 ordu. Europako enpresetan praktikak egiteko

Ziklo honen aukerak:

Prestakuntza-plana
Zer ikasiko dut?
Eta ondoren, zer?
Ikasten jarraitu
1. Ikasturtea
Produkzio grafikoko materialak. (165h)
Aurreinprimaketa digitaleko prozesuak antolatzea. (297h)
Produktu grafikoak diseinatzea (330h)
Produktu grafikoak merkaturatzea eta bezeroei arreta ematea. (99h)
Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99h)
2. Ikasturtea
Argitalpen produkzioa. (100h)
Edizio prozesuetako produkzioa kudeatzea. (100h)
Argitalpen produkzioa. (100h)
Ontzien eta bilgarrien egiturazko diseinua. (60h)
Multimedia argitalpen proiektuak diseinatzea eta planifikatzea. (100h)
Multimedia argitalpen produktuak garatzea eta argitaratzea. (140h)
Ingeles Teknikoa. (40h)
Enpresa eta ekimen sortzailea. (60h)
Proiektua. (50h)
Lantokiko prestakuntza (360h)

Aurrez Argitalpen Inprimatuen eta Multimedia-Argitalpenen Diseinu eta Edizioko titulazio osoa lortu baduzu, titulazio bikoitza lor dezakezu, Produkzio Grafikoaren Diseinu eta Kudeaketako 2. maila bakarrik eginez.

3. Ikasturtea
Industria grafikoko produkzioa kudeatzea. (100 h)
Kolorea kudeatzea. (80 h)
Aurreinprimaketa digitaleko prozesuak antolatzea. (180h)
Inprimaketa ondoko prozesuak, transformatuak eta akaberak antolatzea. (140 ordu)
Ingeles Teknikoa. (40h)
Enpresa eta ekimen sortzailea. (60h)
Proiektua. (50h)
Lantokiko prestakuntza (360h)
IKASTURTEA ARGITALPEN INPRIMATUEN ETA MULTIMEDIA ARGITALPENEN DISEINUA ETA EDIZIOA

Prozesu grafikoan erabiltzen diren materialak kontrolatzen ikasiko duzu, bezeroaren egungo beharrei erantzunez eta kalitateko, segurtasuneko eta lan arriskuen prebentzioko protokoloak aplikatuz. Sormena landuko duzu edozein produktu grafiko sortu eta diseinatu ahal izateko, behar bezala inprimatzeko prestatuz, funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuz.

IKASTURTEA ARGITALPEN INPRIMATUEN ETA MULTIMEDIA ARGITALPENEN DISEINUA ETA EDIZIOA

Argitalpen proiektu inprimatuak, multimedia proiektuak eta packaging proiektuak diseinatzen eta garatzen ikasiko duzu, argitalpen inprimatuak eta elektronikoak editatzen, argitalpen produkzioa kudeatu eta kontrolatzen, indarrean dagoen araudia eta kalitate, segurtasun eta lan arriskuen prebentzioko protokoloak aplikatuz, haien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuz.

IKASTURTEA PRODUKZIO GRAFIKOAREN DISEINUA ETA KUDEAKETA

Edozein produktu inprimatzen, prozesu grafikoan kolorea kontrolatzen eta produktu grafikoari akabera prozesuak aplikatzen ikasiko duzu. Aurrekontuak egiteko, produkzioa kudeatzeko eta gainbegiratzeko ezagutzak eskuratuko dituzu, indarrean dagoen araudia eta kalitateko, segurtasuneko eta laneko arriskuen prebentzioko protokoloak aplikatuz, eta haien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuz.

Argitalpen Inprimatuen eta Multimedia Argitalpenen Diseinua eta Edizioa titulazioarekin: 

Argitaletxeetan, multimedia argitalpenen enpresetan, zerbitzu grafikoen enpresetan, eta komunikazio eta publizitate enpresetan lan egin ahalko duzu. Beste enpresa batzuetan ere jardun ahal izango duzu, hala nola packagingean aritzen diren eta ontzien eta bilgarrien egiturazko diseinuko atalak dituzten enpresetan.

Produkzio Grafikoaren Diseinua eta Kudeaketa tituluarekin: 

Zerbitzu grafikoen edozein enpresatan lan egin ahal izango duzu, argitaletxeetan, eguneroko edo aldizkako prentsan, inprentetan, bai eta ontziak, bilgarriak eta packaginga ekoizteko enpresetan ere.

Lanbide espezializazioko ikastaroak

Goi mailako Lanbide Heziketako beste ziklo bat, baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin

Unibertsitateko irakaskuntzak, baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin